Варшавський договір, був укладений між урядом УНР і Польщею 21.4.1920, коли Армія УНР поверталася з Зимового походу і стояла перед перспективою інтернування, бо без погодження з Польщею не можна було продовжувати регулярної боротьби з больш. Росією, до війни з якою саме тоді готувався поль. уряд. Підписаний керівником Мін-ва Закордонних Справ УНР А. Лівицьким і керівником поль. Мін-ва Закордонних Справ Я. Домбським, В. д. мав такі пункти:

1. Визнаючи право України на незалежне державне існування на території в межах на північ, схід і південь, як ці межі будуть означені договорами УНР з її пограничними з тих сторін сусідами. Річ Посполита Польська (РПП) визнає Директорію Незалежної Української Народної Республіки на чолі з Головним Отаманом п. Симоном Петлюрою за Верховну владу УНР.

2. Кордон між УНР і РПП встановлюється слідуючий: на північ від Дністра вздовж р. Збруча, а далі вздовж бувшого кордону між Австро-Угорщиною та Росією до Вишгородка, а від Вишгородка на північ через узгіря Кремянецькі, далі по лінії на схід від Здовбунова, потім вздовж східнього адміністраційного кордону Рівенського повіту, далі на північ вздовж кордону адміністраційного бувшої- губернії Мінської, до схрещення його р. Припяттю, а потім Припяттю до її устя.

Щодо повітів Рівенського, Лубенського і частин Кремянецького, які тепер відходять до РПП, то пізніше має наступити точніше порозуміння.

Докладніше означення кордонної лінії повинно бути переведене спеціяльною українсько-польською комісією, складеною з відповідних фахівців.

3. Уряд польський признає Україні територію на схід від кордону, зазначеного в арт. 2 цієї умови, до кордонів Польщі 1772 року (передрозборових), які Польща вже посідає або набуде від Росії шляхом збройним чи дипломатичним.

4. Польський уряд зобовязується не заключати жадних міжнародних умов, направлених супроти України; до того ж самого зобовязується уряд УНР супроти РПП.

5. Права національно-культурні, які уряд УНР забезпечить громадянам польської національносте на-території УНР, будуть в не меншій мірі забезпечені громадянам національности української в межах РПП і навпаки.

6. Заключаються спеціяльні економічно-торговельні умови між УНР і РПП. Аґрарна справа на Україні буде розвязана конституантою. До часу скликання конституанти юридичне становище землевласників польської національности на Україні означується згодою між РПП і УНР.

7. Заключаеться військова конвенція, що становить інтегральну частину цієї умови.

8. Умова ця зостається тайною. Вона не може бути передана третій стороні чи бути опублікована нею в цілості чи почасти інакше, як тільки за взаємною згодою обох контрактуючих сторін, за винятком артикула першого, який буде оголошено по підписанню цієї умови.

9. Умова ця вступає в силу негайно по підписанню її контрактуючими сторонами.

Т. ч. Польща визнавала право України на незалежне держ. існування і Директорію УНР на чолі з Гол. Отаманом С. Петлюрою за верховну владу УНР; вона не цікавилася півн., сх. й півд. кордонами України, але, користуючись із безвихідного в той час становища УНР, залишала за собою Сх. Галичину, Зах. Волинь, Холмщину з Підляшшям і Полісся. Так само військ, конвенція з 24.4.1920, що становила інтеґральну частину В. д., віддавала цілковиту перевагу поль. стороні: воєнні дії проти сов. армії на Правобережжі мали відбуватися під поль. гол. командуванням; поль. сторона встановлювала в порозумінні з укр. відношення укр. валюти до поль., лишала за собою керування залізницями, охорону запілля, а також владу на зайнятій у момент підписання конвенції території УНР; укр. уряд зобовязувався постачати харчування й тягловий транспорт для поль. армії після поч. воєнних дій. Умови В. д., зокрема щодо укр. території, спричинили гострі протести серед чималої частини укр. громадянства, особливо в Галичині. Екзильний уряд ЗОУНР почав тоді знову вживати назву ЗУНР. Труднощі поль.-укр. війни з большевиками (від квітня до жовтня 1920) спонукали поль. уряд зламати В. д., який ніколи не був запропонований поль. сеймові для ратифікації, розірвати відносини з урядом УНР і, визнавши УССР, укласти з большевиками Ризький мир (18.3.1921). [І. Борщак]

[Стаття у: Енциклопедія Українознавства, т. 1]

 

Книгарня Горизонт

 
Сайт управляется системой uCoz