Військо,

Княжа доба 9—14 вв.

Важкозбройна дружина — кіннота й піхота; складалася з боярства.

Нар. ополчення (вої) з міської людности й селян-хліборобів — в бою становило легкозбройну піхоту.

Кочові племена, оселені на пограниччі; становили допоміжні відділи легкозбройної кінноти.

Княжа фльота для перевезення В. річками і морем під час походів.

Литовсько-польська доба 14 — поч. 17 в.

Участь у лит. чи поль. збройних силах боярського війська (бояри й сел. госп-ва ставили за визначеним обов’язком вояків, важко і легко озброєних — з пол. 16 в. вогнепальною зброєю); переважала кіннота.

Нар. ополчення — «посполите рушення» в разі нападу ворога.

Участь у найманому «затяжному В.» — на випадок війни і постійному, т. зв. кварцяному, В. для оборони від тат. нападів.

В 15—16 вв. виникнення козацтва на пограниччі із Степом; з пол. 16 в. — Січ на о. Хортиці. З 1578 козацьке реєстрове В., кінне й піше, з 1580-их рр. — також артилерія; з 1619, за П. Конашевича-Сагайдачного, реєстр 10600 козаків; 1625—48 р. 6000—8000 (у 1620—ЗО рр. — 6 реєстрових полків).

Кількість козацтва поза реєстром раз-у-раз мінялася.

Коз. фльота Запор. Січі, використовувана під час походів на Крим та тур. чорноморське узбережжя.

Козацька доба 1648—1764

Коз. військо. За Хмельницького число полків мінялося (у зборівському поході 1649 р. — понад 20 полків, пізніше — 16); у 18 в. — на Гетьманщині — 10 (Гадяцький, Київський, Лубенський, Миргородський, Ніженський, Переяславський, Полтавський, Прилуцький, Стародубський, Чернігівський). Функції штабу належали військ, ген. старшині. Військо складалося з кінноти, піхоти й артилерії; козаки поділялися на виборних, постійно готових до походу, і підпомічників, що постачали спорядження й харчі. Реєстрові козаки служили безплатно за «займанщини» (власні госп-ва), іноді під час походів діставали платню.

Під час воєн — нар. військо (в пол. 17 в. — дейнеки).

Коз. фльота, гол. лід час походів Самойловича й Мазепи. на півд.

Запор. Січ — у 18 в. 38 куренів. Після зруйнування в 1708 р. Чортомлицької Січі — Олешківська Січ під тур. протекторатом; 1734 р. запор, козаки, повернувшись, створили Нову Січ (на р. Базавлуці) — 8 паланок.

Затяжне (охотне) військо окремих гетьманів; за Хмельницького кінні драгуни, відділи нім. піхоти, волоської, серб., тат. кінноти; за Дорошенка — сердюки; за Многогрішного — охочекомонні компанійці; за Мазепи 5 кінних і 5 піших охочих полків.

З пол. 17 в. в складі рос. війська 5 територіяльних коз. полків на Слобожанщині (острогозький, харківський, сумський, охтирський, ізюмський).

1764—1917 Україна в складі Рос. Імперії та Австро-Угорщини

З кін. 18 в. українці в рос. армії, на Зах. Землях — в австр. армії служать за рекрутською системою (див. Військова служба).

1764 р. перетворення 10 територіяльних полків Гетьманщини на «легку кавалерію», а 1784 — на регулярні карабінерські полки, поповнювані за заг. рос. рекрутською системою.

З 1765 5 укр. коз. територіяльних полків Слобожанщини переформовано на регулярні гусарські полки рос. армії.

1775 зруйнування Запор. Січі рос. військом.

З 1784 — Бозьке коз. військо з устроєм, подібним до січового (3 000 кінноти і бл. 10 000 піхоти) — пізніше Військо Чорноморських Козаків.

В 1792 Військо Чорноморських Козаків переселене на Кубань; 1864 після прилучення лінійних рос. козаків стало називатися Кубанське Коз. Військо.

1812 лід час війни з Наполеоном на Україні зформовано кінно-коз. 30 полків, після 1814 перетворених на регулярні полки.

1828—65 Озівське Коз. Військо (з кол. запор, козаків, що 1828 повернулися з Задунайської Січі); 1865 включене до Кубанського Коз. Війська.

1848 створення перших укр. військ, формацій у Галичині (загони нац. гвардії); 1849 Нар. Самооборона на Підкарпатті; Батальйон руських гірських стрільців.

1864 запровадження заг. військ, повинности в Австро-Угорщині.

1874 — заг. військ, повинність у Росії.

1914 — створення в Австро-Угорщині легіону Укр. Січових Стрільців.

1917—1921 — доба визвольних змагань

1917 — українізація і відокремлення військ, частин рос. армій: 1 Укр. Подільський корпус ген. П. Скоропадського, 2 Січовий запор, корпус, полк ім. Полуботка, гайдамацькі коші в Одесі й Катеринославі, полк ім. Хмельницького й ряд ін.

Весна 1917 — організація Вільного Козацтва.

Травень 1917 — створення Укр. Ген. Військ. Комітету на чолі з С. Петлюрою, 20. 11. 1917 переформованого на Ген. Секретаріят Військ. Справ — з 22. 1. 1918 Військ. Мін-во УНР.

Листопад 1917 — зформувзння Укр. Ген. Військ. Штабу.

22. 12. 1917 — заснування Укр. Ген. Секретаріяту Морських Справ, з 22. 1. 1918 — Мін-во Морських Справ УНР.

Зима 1917—18 рр. — формування добровольчих з’єднань під час больш. наступу на Україну: Гайдамацький Кіш Слобідської України, Гал. Курінь Січових Стрільців, що перетворився на полк, а пізніше на групу, Задор. дивізія ген. Натіева.

Поч. 1918 — виникнення 1 дивізії синьожупанників (влітку 1918 1 коз. стрілецької дивізії сірожупанників) із військовополонених укр. вояків рос. армії.

Літо 1918 — орг-ція 1 сердюцької дивізії. Формування старшинських і підстаршинських кадрів для 8 корпусів і 4 кінних дивізій.

Листопад 1918 — створення Армії УНР.

Листопад—грудень 1918 — виникнення численних укр. повстанських загонів.

Листопад 1918 створення Української Галицької Армії (УГА).

1917—1921 доба визвольних змагань

9. 11. 1918 орг-ція Держ. Секретаріяту Військ. Справ ЗУНР.

Травень 1919 реорганізація Армії УНР Із утворенням 5 самостійних груп.

Серпень 1919 — створення Штабу Гол. Отамана для координації дій Армії УНР і УГА.

Переформування в листопаді-грудні 1919 перед Зимовим Походом (6. 12. 1919 — 6. 5. 1920).

На весні 1920 переформування частин Армії УНР у зв’язку з походом на Київ.

Листопад 1920 — перехід Армії УНР за Збруч і інтернування.

Літо — поч. осени 1921 формування загонів Повстанчого Штабу, що взяли участь у Льодовому поході.

1920—22 — орг-ція повстанських загонів, що продовжували партизанську боротьбу на окупованій Україні.

Період після 1920 р.

Українці в складі армій і фльоти СССР, до другої світової війни також в арміях Польщі, Чехо-Словаччини й Румунії.

В УССР — 1918—19 надавання деяким частинам больш. армії (Богунський полк, Укр. сов. дивізія. Червона кіннота й под.) зовн. укр. ознак, незабаром ліквідованих; недовгочасне номінальне існування нар. комісаріяту військ. справ УССР.

1920 створення Укр. Військ. Округи (пізніше поділеної — див. Військові округи); з 1923 до поч. 30-их рр. існування, поряд кадрових, територіяльних частин. З 1944 надання УССР права формувати респ. військ, частини (що лишається не здійсненим, хоч номінальне існує союзно-респ. Мін-во Оборони УССР).

1938—39 на Карп. Україні — Організація Народної Оборони «Карпатська Січ».

Під час другої світової війни існування окремих укр. формацій: 1941 — Дружини Укр. Націоналістів (Нахтіґаль, Ролянд), 1943—45 Укр. Дивізія «Галичина», 1944—45 Укр. Визвольне Військо, 1945 — Укр. Нац. Армія.

З 1941 — антинім. резистанс — Поліська Січ, 1942 переформована на УПА-УНРА (Укр. Нар. Армія); збройні загони ОУН Бандери і Мельника.

З 1942 Українська Повстанська Армія, що провадила боротьбу проти німців, згодом — проти большевиків.

Див. Авіяція, Артилерія, Військова наука. Військова освіта. Військова служба. Військові відзнаки. Військові суди. Зброя, Кіннота, Піхота, Фльота, а також гасла, присвячені окремим військ. частинам; крім того, ЕУ І, стор. 1166—94.

[Стаття у: Енциклопедія Українознавства, т. 1]

 

Книгарня Горизонт

 
Π‘Π°ΠΉΡ‚ управляСтся систСмой uCoz