Військові суди, судові органи для розгляду карних справ військ, осіб, а у винятковий час і цивільного населення (т. зв. польові суди); В. с. діють на підставі окремих військ.-карних законів. У давнину не було суворого розрізнення між військ, і звич. карним судівництвом; за Гетьманщини військ, особи судилися звичайним судівництвом ген, полковими або сотенними судами, на Запоріжжі військ., паланковим або курінним суддею (див. ЕУ І, стор. 667). Важливі військ.-політ. злочини судились центр. гетьманським судом, а на Запоріжжі кошовим отаманом чи судом січової ради.

На укр. землях під рос. і австр. пануванням до першої світової війни вславились польові В. с. гострими репресіями проти цивільного населення. На Україні в складі Рос. Імперії зокрема вони діяли під час сел. заворушень в 190207 рр. В Галичині австро-угор. В. с. за першої війни гостро розправлялися з місц. населенням, обвинувачуючи його в русофільстві.

За часів Укр. Держави (191720) існували В. с. при окремих військ, частинах дивізійні і полкові суди. При штабі Дійової Армії УНР існував штабовий військ, суд. За гетьманської влади 1918 функції найвищої інстанції військ, судівництва виконував Ген. Суд, а пізніше Ген. Карний Суд Держ. Сенату, який перейняв також: компетенції кол. царського Гол. Військ, та Військ.-Морського Судів. Закон Директорії про надзвичайні суди з 26.1.1919 передбачав творення надзвичайного військ, суду для розгляду важких злочинів; вирок цього суду конфірмував Гол. Отаман. Для адміністрації військ, судівництва існувала Гол. Військ. Судова Управа. Р УГА діяли В. с. при бриґадах і гол. Військ. Суд при Начальній Команді; користувались вони австр. законодавством. В больш. армії В. с. діяли як рев. військ, трибунали різних щаблів, судили не лише військ., але й цивільних осіб; вироки не підлягали апеляції чи касації. Жертвою сов. військ, трибуналів впало багато укр. інтелігенції і селянства за обвинуваченням у контррев. діяльності і бандитизмі. В СССР орг-ція В. с. часто змінювалася, за законом з 1938 р. тепер діють В. с. при окремих частинах, ґарнізонах, одиницях війська та фльоти і військ. округах. Найвищою інстанцією є Військ. Колегія Верховного Суду СССР. Такої колегії при Верховному Суді УССР нема (див. також Судівництво). [В. М.]

[Стаття у: Енциклопедія Українознавства, т. 1]

 

Книгарня Горизонт

 
Сайт управляется системой uCoz