Вінніпег, гол. м. провінції Манітоба в Канаді, 235 000 меш., у т. зв. Великому В. 354 000 (1951 р.). Великий зал. вузол і осередок торгівлі с.-г. продуктами, перев. збіжжям; має різноманітну пром-сть, зокрема мукомольну, мясну, паперову.

Українці почали селитися в В. з перших рр. укр. іміграції (з поч. 1890-их рр.). Це був їх перший розподільний пункт на шляху до приділених їм місць постійного поселення (говмстедів) і праці в степових провінціях; багато з них залишалося в В. З 1896 ч. українців швидко зростало: 1910 р. 6 000, 1921 12 000, 1931 20 000, 1946 27 000, 1951 41 500, становлячи 11,1% всього населення т. зв: Великого В.; в самому В. українці займають перше місце після брітанців (50,6%), переважаючи ін. національності. Завдяки своєму центр, геогр. положенню, як брама до еміґрації на зах., В. не тільки найбільше скупчення, але й столиця українців Канади. Тут мають або мали осідок майже всі центр, укр. установи. У В. постала перша в Канаді укр. гр.-кат. церква 1899; в 191248 (до часу створення 3 екзархатів) В. був осередком гр.-кат. єпархії на всю Канаду, тепер осідок укр. кат. архиепископа. У В. взяла поч. Укр. Греко-Правос. Церква в 1918; з 1947 осідок єпископа, пізніше митрополита. Центр. установи в В.: Комітет Українців Канади (КУК) 1940, Централя Укр. Нац. Обєднання (УНО) до 1953 (згодом в Торонто), Централя Українців-Католиків Канади (194653), Централя Укр. Ветеранів, Гол. Осередок Укр. Культури, осередки жін., юнацьких та ін. орг-цій. Видання: Канадійський Фармер (з 1903) і Укр. Голос (з 1910) тижневики, Новий Шлях (з 1942 у В.), двічі на тиждень, ряд ін. часописів. Н.а катедрі словянських мов Манітобського Ун-ту в В. працюють професори Я. Рудницький і П. Юзик. Починаючи з 1951, з напливом нової хвилі укр. еміґрації до Канади, другим важливим осередком укр. життя в Канаді стає Торонто. [Р. М.]

[Стаття у: Енциклопедія Українознавства, т. 1]

 

Книгарня Горизонт

 
Сайт управляется системой uCoz