Життя й Революція, гром. літ.-наук. місячник у Києві (192533), за ред. О. Дорошкевича, М. Терещенка, Є. Черня-ка, І. Лакизи й ін. Як другий позагруповий журн. заг.-укр. значення (поряд з Червоним Шляхом у Харкові), Ж. й Р. зєднав навколо себе письм. різних напрямів поколінь, від старших (М. Вороний, С. Васильченко, Д. Яворницький й ін.) до початкуючих тоді М. Бажана, І. Багряного, О. Близька й багатьох ін. Передусім у Ж. й Р. друкувалися письм. київ. літ. груп: неоклясики (М. Рильський, М. Зеров, П. Фили-пович, М. Драй-Хмара) і близькі до них (Б. Якубський, В. Петров і ін.) та письм. з Ланки (Є. Плужник, Т. Осьмачка, Б. Антоненко-Давидович й ін.), що назагал були прихильниками незалежности літератури від політики, але так само й т. зв. пролетарські письм. (С. Щупак, М. Шеремет, П. Козланюк й ін.). Багато уваги приділяв журн. Ж. й Р. питанням іст. й теорії літератури, маючи серед багатьох ін. таких співр., як А. Ніковський, І. Лакиза, А. Лейтес, Г. Майфет, театрознавець П. Рулін, С. Родзевич (огляди євр. літератури, перекладів), М. Гладкий (питання літ. мови) й ін. Журн. Ж. й Р. відіграв визначну ролю в розвиткові укр. літератури часів ренесансу 1920-их рр., йдучи лінією, розбіжною з інтересами ком. партії, тому з поч. наступу на укр. культуру ред. мусіла щораз частіше визнавати свої помилки перед партією, а 1933 журн. закрито. [І. К-ць]

[Стаття у: Енциклопедія Українознавства, т. 2]

 

Книгарня Горизонт

 
Сайт управляется системой uCoz