Словники. Підручники. Енциклопедії. Довідники

Українська мова


Ставицька Леся, Арґо, жарґон, сленґ, Київ 2005, с. 464, ціна 45.00 грн

Робота над цією книжкою тривала паралельно з укладанням Короткого словника жарґонної лексики української мови, що вийшов 2003 року. Рецензії та журналістські відгуки на нього, інтервю, радіо- і теледебати, в яких мені випадало брати участь, показували, що українському суспільству попри жвавий інтерес до субстандарту гостро бракує елементарних теоретичних знань у царині жарґонології взагалі та природи й історичної долі українського жарґону зокрема. Означену прогалину в метамовній свідомості соціюму я намагалася заповнити цією працею, адресуючи її не тільки професійним філологам, а й тим, кого можуть зацікавити ті чи інші аспекти проблеми, заявленої в заголовку.


Великий тлумачний словник сучасної української мови
, уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел, 250 тисяч слів, КиївІрпінь 2005, с. 1728, ціна 260.00 грн.

Великий тлумачний словник української мови є універсальним довідником із сучасної української мови. В ньому обєднано академічну повноту мовної лексики з лаконічною формою однотомного видання. Словник містить близько 250 тис. слів, у тому числі й ті, що увійшли в українську літературну мову протягом останнього десятиліття. Окрім загальновживаних слів у словнику наводяться основні терміни науки і техніки, а також слова, що визначають явища і реалії виробничого, культурного і побутового життя. Новим для тлумачних словників є введення в деякі статті енциклопедичних довідок. Словник є популярним, загальнодоступним виданням, розрахованим на широкий загал читачів: учнів старших класів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, студентів, аспірантів, викладачів української мови та всіх, хто вивчає українську мову і послуговується нею у повсякденному житті.
 


Зрозумій мене. Тлумачний словник української мови
, Близько 7,5 тис. слів, Київ 2003, с. 295, ціна 37.00 грн.

Уміння висловлювати власну думку зрозуміло, грамотно, чітко дає людині усвідомлення власної повноцінності. А якщо ви до всього ще вмієте сказати влучно й дотепно, ви душа товариства. Та передусім необхідно засвоїти, збагнути лексичне багатство рідної мови, щоб свідомо й доречно використовувати слова. Зрозумій мене закликає допитливих цей словник, що вміщує понад сім з половиною тисяч слів, і готовий розкрити їхній зміст і значення, підказати, де і яке з них краще вжити. Видання стане порадником і другом школяреві й студентові, учителю й вихователю, усім шанувальникам української мови.
 


Культура слова: Мовностилістичні поради
: Навчальний посібник, 2-ге вид., автор Пономарів Олександр,
Київ 2001, с. 240, ціна 25.00 грн.

У посібнику даються поради щодо вибору слів, вимовних, наголосових та морфологічних варіантів, синтаксичних конструкцій для найкращого висловлення думки в різних стилях української літературної мови. Рекомендації автора грунтуються на мовному досвіді українського народу, відбитому в творах класичного та сучасного письменства.
 

 


Новий тлумачний словник української мови в трьох томах
, 42 тисячі слів, ІІ видання, укладачі В. Яременко, О. Сліпушко, ціна 3-х томів, Київ 2005, с. 926, ціна 120.00 грн.

Новий тлумачний словник української мови містить 42000 слів, найуживаніших у сьогоденному мовленні. До Словника включено і протлумачено побутову, ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невідємною частиною національного лексичного фонду. Словник розраховано на найширший загал читачів від школяра до перекладача на українську з інших мов, від рядового читача до письменника, викладача школи і вузу, вченого-філолога. Словник надасть потрібну мовну допомогу діловим людям, державним службовцям, військовикам, усім, хто поглиблює знання рідної мови або вивчає українську як іноземну. Тлумачення слів і їх значеннєвих нюансів досягається значним розширенням синонімічних рядів, з яких завжди можна вибрати єдино правильне і потрібне у відповідному контексті слово, а також введенням до словника питомо українських слів, які тривалий час вилучалися зі словників як застарілі, маловживані, розмовні і замінялися або кальками з російської, або чужомовними словами. Тисячі нововведених синонімів та ілюстративний матеріал із творів українських класиків надають Новому тлумачному словникові української мови характеру книги для самодостатнього читання, яке, сподіваємося, буде захоплюючим.
 


Український орфографічний словник
, четверте, перероблене і доповнене видання, 155.000 слів, Уклали: С. Головащук, М. Пещак, В. Русанівський, О. Тараненко, Київ 2005, с. 1069, ціна 100.00 грн.

Словник відображає сучасний стан розвитку всіх сфер літературної мови, включаючи найновіші запозичення. Крім загальновживаної лексики у словник включено найпоширенішу термінологію, географічні назви. Написання слів, їх наголошування та відмінювання повнозначних частин мови узгоджено з чинним українським правописом. Розраховано на широкого користувача: викладачів і студентів вузів та середніх навчальних закладів, учителів та учнів шкіл, адміністративних працівників, ділових людей, вчених, письменників, працівників культури тощо.
 


Правопис корсет мови? Український правопис як культурно-політичний вибір
, авт. Фаріон Ірина, Львів 2004, с. 120, ціна 20.00 грн.

Досліджено одну зі злободенних проблем сучасного мовознавства ортографічну. Правописне життя мови висвітлено у лінгвістичному, історичному і політичному аспектах. Розкрито знакове культурно-політичне навантаження правописних норм і вагому роль у цьому позамовних чинників.
 


Практичний курс української мови для іноземців: усне мовлення
. Навчальний посібник, авт. Зайченко Неоніла, Воробйова Сусання, Київ 2005, с. 324, ціна 36.00 грн.

Пропонований навчальний посібник призначено для іноземних студентів, які вже оволоділи базовою практичною граматикою української мови і лексичним мінімумом у межах 15002000 одиниць, а також для всіх, хто бажає вдосконалювати рівень практичного володіння українською мовою в соціально-побутовій та (частково) в соціально-культурній сферах спілкування. Посібник базується на принципах активної комунікативності, практичної спрямованості, країнознавчої інформативності. Навчальний посібник орієнтовано насамперед, на оволодіння усною формою розмовно-побутового мовлення, що визначає його структуру, зміст і навчально-методичний апарат. Він складається з чотирьох частин: 1. Навчальної, або власне посібника. 2. Граматичних таблиць. 3. Матеріалів для самоконтролю. 4. Словників.
 


Словник антонімів української мови
, авт. Полюга Левко, Київ 1999, с. 275, ціна 20.00 грн.

Основна частина книжки словник антонімів, в якому опрацьовано понад 250 словникових статей. У покажчику антонімів наведено понад 2200 компонентів антонімічних пар, які є у всіх частинах словникових статей. Окремо подано покажчики використаних у словниковим статтях синонімів, а також антонімічних префіксальних, суфіксальних морфем і початкових частин складних слів, У покажчиках дана загальна характеристика відповідних антонімів та опис структури словникових статей.
 


Словник епітетів української мови
, ред. С. Я. Єрмоленко, Київ 1998, с. 431, ціна 50.00 грн.

Яке прикметникове означення вибрати до слова? З яким епітетом найчастіше вживається той чи інший іменник? На ці питання читач знайде відповідь у Словнику епітетів української мови. Є тут епітетні словосполучення більш, звичні, часто повторювані, є індивідуально-авторські, тобто оригінальні, за якими вимальовуються яскраві образи. Деякі означальні словосполучення виступають як фразеологізми, усталені, стійкі вислови. Словник сприятиме розвитку мови, образного мислення, виховуватиме художньо-естетичне чуття слова.
 

   

1 2 3 4 5

 


Книгарня Горизонт

 
Сайт управляется системой uCoz